سال‌ها پیش پروفسور حسابی برای رفع شبهات علمی نزد انیشتین دانشمند بزرگ می‌رود، انیشتین از او می‌پرسد که چرا این همه راه را از وطنت تا اینجا پیمودی؟

دکتر حسابی می‌گوید: سوالاتی داشتم که می‌خواستم از شما بپرسم. انیشتین در جواب حسابی می‌گوید: شما کسی را در دینتان دارید که در پنج سالگی شبهات بطلمیوس دانشمند بزرگ غربی را حل کرده است، بعد برای جواب سوالات نزد من آمدی؟

پروفسور حسابی می‌پرسد که این شخص کیست ؟

انیشتین جواب می‌دهد، امام صادق(ع)، بنابراین شهرت علمی این حضرت جهانی است.

منبع : فرهنگی و اجتماعی |جمله انیشتین درباره امام صادق (ع)
برچسب ها : انیشتین ,حسابی ,جواب ,امام صادق ,حسابی می‌گوید ,دانشمند بزرگ ,پروفسور حسابی